Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 2. Serwis internetowy ogrodnictwoztradycjami.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Ogrodnictwo Michał Szajbe właściciel marki Ogrodnictwo z Tradycjami, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tyniecka 18, wpisaną do rejestru REGON pod numerem 381067842 (zwany dalej Administratorem lub Właścicielem)..
 3. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres kontakt@ogrodnictwoztradycjami.pl lub dzwoniąc pod numer 502 136 834.
 4. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Ogrodnictwo Michał Szajbe właściciel marki Ogrodnictwo z Tradycjami, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tyniecka 18, wpisaną do rejestru REGON pod numerem 381067842. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na łamach serwisu – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.
 5. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 6. Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z możliwości założenia konta użytkownika lub złożenia zamówienia.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np wysyłając formularz zapytania.
  2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Rozdział 2. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO,a  administrator zapewnia:
  1. Szyfrowanie danych osobowych.
  2. Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności,  odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
  3. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
  4. Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 3. Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np. w celu złożenia zamówienia. Dane będą przetwarzane przez:
  1. Przez okres maksymalnie miesiąca w przypadku danych zebranych w celu realizacji zamówień
  2. Przez okres 6 lat w przypadku danych podanych nam w celu wystawienia faktury zakupu.
  3. Przez okres świadczenia usługi Konta użytkownika.
  4. Przez okres 14 miesięcy w przypadku danych zebranych w sposób anonimowy, a służących nam do profilowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń oraz kierowaniu reklam w sposób odpowiadający bardziej potrzebom i zainteresowaniom użytkowników serwisu. .
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, lub skorzystać z funkcjonalności sklepu Internetowego.
 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.
 9. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.
 10. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. usługi newslettera, utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług księgowych i transportowych.

Rozdział 3. Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
  2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  3. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.
  4. W celu utworzenia profilu użytkownika serwisu w celu doboru treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom lub inym cechom użytkowników serwisu.
 5. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Jeśli nie wyrażasz na to zgody prosimy o kontakt lub odznaczenie możliwości zbierania plików cookies przez Administratora.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
  1. Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  2. Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Rozdział 4. Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane te mogą zawierać min.:
  1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
  3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).
  4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  5. Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rozdział 5. Informacje końcowe i prawne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie emaila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta Użytkownika Serwisu, który wniósł sprzeciw.
 5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Właścicielem strony https://www.facebook.com/ogrodnictwo.z.tradycjami/ zwaną dalej Serwisem jest Ogrodnictwo Michał Szajbe właściciel marki Ogrodnictwo z Tradycjami, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tyniecka 18, wpisaną do rejestru REGON pod numerem 381067842. zwanego dalej Administratorem. Strona prowadzona jest przez osoby, które są właścicielami lub prawnymi przedstawicielami Administratora

Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.

W momencie wykonania czynności polegającej na podjęciu akcji mającej na celu świadome przekazanie nam swoich danych osobowych np. w postaci: wysłania swoich danych osobowych poprzez aplikację messenger, stajemy się Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Możemy również stać się Administratorem Twoich danych w momencie, kiedy kierujemy reklamę wyłącznie do odbiorców naszej strony, czyli również Ciebie lub do innych osób z pominięciem Ciebie jako odbiorcy naszej strony. Administratorem danych osobowych nie jesteśmy zaś w stosunku do osób odwiedzających, lubiących, obserwujących nasz Serwis, dodających komentarz pod publikowanymi przez nas postami, ani wykonujących czynności oznaczenia danego postu takich jak “polubienie”, “oznaczenie się”, “udostępnienie” itp., pod warunkiem, że nie wykorzystujemy danych o Tobie np. oznaczając Ciebie na zdjęciu opublikowanym na naszej stronie.  

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z wykonanej czynności.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

 1. Świadoma zgoda w sytuacji przekazania nam swoich danych osobowych z wykorzystaniem platformy messenger
 2. Realizacja usługi/ zakupu w przypadku przekazania nam danych osobowych w celu finalizacji sprzedaży
 3. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości wykorzystywania w celach reklamowych podawanych przez Ciebie informacji w naszym serwisie, jak i serwisie Facebook.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres 6 lat w przypadku danych przetwarzanych w związku z otrzymaną od Ciebie płatnością lub do czasu wycofania zgody lub przedawnienia roszczeń.
Masz prawo wglądu, poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na wykorzystywanie swoich danych bez skutków na czynności podjęte przez nas przed wycofaniem zgody. Możesz również żądać od nas usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania w zakresie możliwym do zrealizowania zważywszy na nasz ograniczony dostęp do danych przekazanych przez Ciebie w portalu Facebook.
Podczas prowadzenia przez nas akcji reklamowych może dochodzić do podejmowania automatycznej decyzji, w tym profilowania, skutkującej tym, że niektóre z naszych reklam będa się wyświetlać lub nie wyświetlać na Twoim koncie Facebook. możemy w ten sposób kierować reklamy, na podstawie innych Twoich zachowań w serwisie Facebook, polubionych przez Ciebie stron, wykonywanych czynności czy też innych informacji, które pośrednio lub bezpośrednio przekażesz Facebookowi. Decyzje te podejmujemy na podstawie informacji, które udostępnia nam Facebook w sposób anonimowy, uniemożliwiający powiązania Twojej osoby z konkretnym kryterium wyświetlania reklamy. Jeśli nie zgadzasz się na profilowanie, zmień prosze ustawienia swojego konta na Facebooku – więcej o tym jak to zrobić znajdziesz tutaj.
Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o swoich prawach i sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez nas i Facebooka znajdziesz w:

 1. Naszej polityce prywatności zamieszczonej powyżej na bieżącej stronie.
 2. polityce prywatności i regulaminie usługi Facebook.